welkom bij aveq advies

 

gallery/salvador dali tree of life
Organisatieadvies
Arbeidsdeskundig advies
Duidelijke, doordachte en duurzame oplossingen voor werkgevers en werknemers op het gebied van mens, arbeid en organisatie.
duidelijk | doordacht | duurzaam
gallery/kompas
gallery/tandwielen
gallery/kompas
gallery/tandwielen
Organisatieadvies
Arbeidsdeskundig advies

Training

 

Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is van belang om binnen het team het gesprek met elkaar hierover te voeren. Maar een goed gesprek voeren blijkt niet altijd eenvoudig. Het dagelijks werk moet immers af. Hoe krijg je het onderwerp binnen het team dan toch goed op de agenda? Welke mogelijkheden zijn er en hoe ga je met dilemma’s om? Vraag naar de mogelijkheden voor een op maat gesneden training.

 

 

 

Organisatieadvies
gallery/kompas
gallery/kompas2

Advisering duurzame inzetbaarheid

 

Duurzame inzetbaarheid is het centrale thema als het gaat om mens, arbeid en organisatie. Mensen moeten langer doorwerken, ze moeten meebewegen in een snel veranderende omgeving.  Spanningen op de arbeidsmarkt. Spanningen tussen flex en vast. Hoe ga je hier als werkgever mee om? In een vrijblijvend gesprek deel ik u mijn visie en kijken we naar een voor u passende aanpak.

gallery/kompas3

Begeleiding  medezeggenschap

 

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk gespreksonderwerp in het kader van de medezeggenschap. Het onderwerp staat vaak hoog op de agenda, maar het is vaak niet eenvoudig om hier concreet inhoud aan te geven. Ik kan u helpen in het tot stand brengen van een vruchtbare dialoog over dit onderwerp en het kiezen van een passende aanpak voor uw bedrijf.

 

 

gallery/kompas4

Audits

 

De ambitie te komen tot een beleid van duurzame inzetbaarheid , valt en staat bij de opzet en borging van de onderliggende processen. Een oordeel naar de werking van uw processen? Ik voer graag een audit binnen uw organisatie uit, breng de knelpunten in kaart en geef adviezen over verbeteringen.

 

 

RI&E

 

De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een RI&E en opvolgend plan van aanpak.  Dit kan in eigen beheer, maar mag ook worden uitbesteed. Geen tijd of capaciteit? Vraag naar de mogelijkheden voor het opstellen ervan. Het plan kan ter beoordeling ook worden voorgelegd aan een gecertificeerde arbodienst.

gallery/kompas5
gallery/kompas6

Coaching

 

Behoefte aan bruikbare reflectie op uw rol als werkgever of leidinggevende. Vraag naar de mogelijkheden voor persoonlijke coaching.

Advies bij verzuim en re-integratie

 

Bij verzuim en re-integratie is het van belang snel zicht te krijgen op kansen en mogelijkheden. Van de werkgever wordt verwacht dat deze alles in het werk stelt om re-integratie tot een succes te maken. De medewerker heeft ook een belang aan het werk te blijven. Werk loont en een uitkering is niet meer vanzelfsprekend. Wij kunnen u helpen om de situatie en alternatieven in kaart te brengen en een gedegen routekaart op te stellen.

gallery/tandwielen
gallery/tandwielen2

WIA-dossiercheck

 

Na twee jaar ziekte  wordt een medewerker gekeurd voor de WIA. Bij deze keuring wordt door het UWV getoetst of werkgever en werknemer zich hebben gehouden aan de Wet Verbetering Poortwachter. Is dit niet het geval dan wordt de werkgever een loonsanctie opgelegd. Wij kunnen de situatie in kaart brengen met behulp van de WIA-dossiercheck en u verder begeleiden naar een succesvolle re-integratie.

gallery/tandwielen3

Arbeidsdeskundig onderzoek

 

De werkgever is volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht de re-integratie mogelijkheden van de zieke medewerker te onderzoeken. Als de medewerker langer ziek is en het perspectief op werkhervatting onduidelijk is, dan kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst bieden. Het is in ieder geval van belang om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren voor de 9e maand van het verzuim. Dit om tijdig het zogenaamde spoor 2 traject te initiëren. Wij kunnen een arbeidsdeskundig onderzoek voor u uitvoeren en u daarbij adequaat adviseren over het vervolg van de re-integratie.

Arbeidsdeskundig advies

De naam aveq is een samentrekking van het Franse “avec” en het Engelse “quality”. Op zichzelf misschien vreemd, maar er zit een bewuste gedachte achter de benaming. 

“Avec” staat dus enerzijds voor samen. Oplossingen komen tot stand in samenwerking met de klant. Maar oplossingen komen ook tot stand door het inzetten van de juiste deskundigheden in het netwerk.

“Quality “staat voor kwaliteit. Oplossingen die zich kenmerken aan de hand van de volgende drie elementen: duidelijk, doordacht en duurzaam.

 

Aveq brengt deze twee werelden samen en levert daardoor de maximale toegevoegde waarde voor de klant.

 

Achter aveq staat Stephan Buijsse.

 

 

gallery/salvador dali tree of life
Wie is aveq?

...koekje erbij?

 

Mijn naam is Stephan Buijsse. Ik vind voor u een optimale afstemming tussen mens, arbeid en organisatie. Hierbij staan samenwerking en maatwerk centraal. Met de klant kom ik graag tot een pasklare en duurzame oplossing. Mijn brede kennis en ervaring op dit terrein zet ik hierbij graag in. 

Door mijn ervaring als bestuurder en eindverantwoordelijke ben ik daarnaast een volwaardig sparring-partner op beleidsniveau van uw organisatie.

 

Ik stel voor dat we een keer verder praten onder het genot van een kopje koffie.

gallery/stephan portret
Stephan Buijsse

Aveq Advies

 

Drs. S.A.M. (Stephan) Buijsse EMIA

 

Frans van Waesberghestraat 21

 

4561 AB Hulst

 

Tel: 06-83249982 

 

Email: info@aveq-advies.nl

 

KVK: 72059192

 

BTW nummer: 1511.15.527.B.02

 

 

K

gallery/salvador dali tree of life
contactgegevens